Łódź EXPO 2024 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Portal UMŁ AIPH

AKTUALNOŚCI

Jak zbudować zielony kampus?

Agata Krawczyk

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu energetycznemu, zielonym inwestycjom i zdrowemu otoczeniu więcej

Spacer z EXPO. Chodź z nami!

W związku z prowadzonymi pracami na obszarze planowanej Wystawy EXPO Horticultural 2024, w imieniu Oddziału ds. EXPO UMŁ oraz Wykonawcy Studium Wykonalności – firmy PwC, pragniemy serdecznie zaprosić... więcej

Przygotowania do organizacji EXPO

Jednym z pierwszych zadań realizowanych w ramach prac projektowych jest inwentaryzacja dendrologiczna zieleni znajdującej się na terenach objętych Wystawą więcej 

Partnerzy projektu: